• Światowy Dzień Wody – 22 marca

     • Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Powodem ustanowienia tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta ogólnoświatowa akcja ma na celu zwrócenia uwagi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy i, o które należy dbać.

      Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty przedstawiające sposoby oszczędzanie wody.

      I miejsce zdobyła: Wiktoria Urbanowicz z klasy 7a.

      Wyróżnienie otrzymali: Karolina Cywicka, Natalia Cywicka, Jan Diaczek, Aleksander Dybka, Aleksandra Łuczka, Milena Szandurska, Maja Szczepańska.

      Zachęcamy do obejrzenia galerii.

      Iwona Łukasiewicz, Anna Gąsiorowska, Aleksandra Szeląg

     • Amelia Abrasowicz laureatką w Lubuskim Finale Konkursu Recytatorskiego Pro Arte

     • Za nami dziesiąty przegląd powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2021. W przesłuchaniu wzięło udział 63 uczestników, Rada Artystyczna  w składzie: Maria Dokowicz i Katarzyna Zychla, postanowiła nominować reprezentantkę naszej szkoły- Amelię Abrasowicz kl. 2a do Finału Wojewódzkiego. Ponadto, na etapie powiatowym wyróżnione zostały: Natasza Torbiczuk z klasy 3a, Idalia Pawłowska z klasy 3a, Nikola Matusewicz z klasy 1b. Gratulujemy!

       

       

     • Od 22 marca nauczanie zdalne obowiązuje w klasach 1-8

     • Informujemy, że od 22 marca (poniedziałek) będziemy realizować zadania oświatowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w klasach 1-8.

      Nauczyciele będą  kontaktować się z uczniami i rodzicami wykorzystując do tego następujące narzędzia: e-dziennik Librus,  Microsoft Teams, połączenia telefoniczne.

      Zajęcia lekcyjne nauczyciele będą prowadzić zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć. Wszelkie zmiany w planie zajęć należy codziennie sprawdzać w e-dzienniku oraz w kalendarzu Microsoft Teams.

     • Zmiana terminu KANGURA MATEMATYCZNEGO

     • Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

      Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie mogli wziąć w nim udziału w dniu 22 kwietnia 2021 r. z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem Internetu.

     • Zakończył się I etap szkolnego konkursu MAM TALENT

     • 10 marca zakończył się I etap szkolnego konkursu MAM TALENT. Do udziału w konkursie przystąpiło 11 uczniów. Jury w składzie : Krystyna Wojciechowska, Sławomir Młynarczak i Halina Kochanowska oceniło występy ( przesłane filmiki) i wyłoniło finałową trójkę.

      Do udziału w finale zakwalifikowano: Annę Drohomirecką- taniec, Idalię Pawłowską- śpiew, Szymona Sulik- gra na instrumencie. Wszyscy uczestnicy I etapu otrzymali dyplomy i nagrody.

      Finał konkursu odbędzie się 26 marca.

      Dziękujemy firmie Polchar Sp. z o.o.za przekazanie nagród dla uczestników konkursu.

      Halina Kochanowska- opiekun Samorządu Uczniowskiego

     • Pomagaj razem z nami

     • Szkolne koło wolontariatu i Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zachęca do udziału w akcji charytatywnej. Wspólnie pomóżmy osobom bezdomnym przerwać trudny okres zimowy. 

      Szczegóły na blogu:

      https://szkolnekolowolontariatu.blogspot.com/2021/03/pomagaj-razem-z-nami.html

     • Organizacja pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z wprowadzeniem edukacji hybrydowej w szkołach naszego województwa od 15 marca 2021 r.

     • 1. Od 15 marca do 16 marca 2021 r. (poniedziałek – wtorek)  - w klasach 1 - 8 funkcjonuje zdalna forma kształcenia zgodna z zasadami obowiązującymi do 12 marca br.

      2. Od 17 do 19 marca 2021 r. (środa – piątek) – zajęcia lekcyjne są odwołane z powodu organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

      3. Od 22 do 26 marca  2021 r. (poniedziałek – piątek) - zajęcia stacjonarne organizowane są w szkole dla klas 1 - 2 zgodnie z planem lekcji, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dla klas 3 - 8 organizowane są zajęcia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

      4. W oddziale przedszkolnym i  w świetlicy  zostaje utrzymana stacjonarna forma zajęć.

      5. Wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej  nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez ucznia nauczycielom - bibliotekarzom tego faktu poprzez Librusa.

      6. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu dyrektor szkoły organizuje nauczanie zdalne w szkole.

      7. Na przedmiotach egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) wprowadza się stacjonarne konsultacje w grupie do 8 osób organizowane na terenie szkoły poza godzinami lekcyjnymi uczniów.

      8. W szkole prowadzone będą  konsultacje dla uczniów klas 1-8, którzy  zgłaszają potrzebę pomocy ze strony nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji  poprzez system Teams -  w godzinach 16.00-17.00.  Dzień tygodnia  dogodny dla uczniów  ustala nauczyciel i informuje o nim uczniów i rodziców.

      9. W stołówce szkolnej obiady są wydawane wyłącznie dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz tym uczniom, którzy aktualnie uczą się stacjonarnie. Dzieci po wejściu do stołówki zajmują miejsce przy stoliku, oczekując na posiłek, który dostarczy im pracownik szkoły.

      10. Zajęcia prowadzone przez specjalistów (pedagog, logopedzi), odbywać się będą w trybie, w którym uczą się aktualnie dzieci/uczniowie.

      11. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne poza konsultacjami dla ósmoklasistów prowadzone będą w trybie zdalnym.

      12. Ogranicza się kontakt pracowników administracji i obsługi z innymi osobami  poprzez wprowadzenie krótszego dnia pracy, tj. pracownicy administracji wykonują swoje obowiązki stacjonarnie do godz. 12.30, natomiast od godz. 12.30 do 15.30 zdalnie.


      Zasady ogólne, w tym oznaczenie kolorami wejść do szkoły oraz godziny przyjścia do szkoły uczniów objętych systemem stacjonarnym znajdują się w załączonym dokumencie w formacie pdf - Procedura_od_15_marca_2021.pdf​​​​​​​

     • Od 1 marca rozpoczyna się cykl konkursów przedmiotowych szczebla rejonowego

     • W tym roku szkolnym konkursy szczebla rejonowego są organizowane w macierzystych szkołach uczniów. W naszej szkole wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00 w sali 301 (przy większej liczbie uczniów dodatkowo w salach 302 i 303) i trwają 90 minut. Uczniów biorących udział w konkursie prosimy o przybycie co najmniej 10 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia.

      Harmonogram jest następujący:

      • język polski - 1 marca 2021 r. (poniedziałek),
      • historia - 2 marca 2021 r. (wtorek),
      • język niemiecki - 3 marca 2021 r. (środa),
      • matematyka – 4 marca 2021 r. (czwartek),
      • geografia – 5 marca 2021 r. (piątek),
      • chemia - 10 marca 2021 r. (środa),
      • język angielski - 11 marca 2021 r. (czwartek),
      • biologia - 12 marca 2021 r. (piątek).

      Naszą szkołę reprezentują uczniowie:

      • język polski – Zofia Charkot (8C), Hanna Malczewska (8E), Anna Drohomirecka (7B), Nikola Pintér (8C), Jakub Madziak (8D), Agata       Wiśniewska (7B),
      • historia – Magdalena Kotkowska (7A), Julia Szukała (7A), Bartosz Gzyl (7B),
      • język niemiecki – Anna Klement (8E),
      • matematyka – Julia Szukała (7A), Miłosz Buńkiewicz (7B), Anna Drohomirecka (7B), Damian Stańczak (8B), Aleksandra Ząbek (8B), Zofia Charkot (8C), Maciej Kozieł (8D), Jakub Madziak (8D), Olaf Migdal (8D), Maria Nowak (8D), Julia Ślachciak (8D), Konrad Adamczewski (8E), Jakub Koliński (8E), Hanna Malczewska (8E),
      • geografia – Michał Pawlak (8E), Jakub Koliński (8E),
      • chemia – Adam Kwiatkowski (8D),
      • język angielski – Paulina Jałkiewicz (8B), Sandra Nasarzewska (6D),
      • biologia – Hanna Malczewska (8E).

      Życzymy naszym reprezentantom awansu do etapów wojewódzkich i uzyskania tytułów laureatów.

     • Utworzyliśmy w naszej szkole salę integracji sensorycznej (SI) - rozpoczynamy terapię

     • Sala SI powstała w odpowiedzi na potrzeby dzieci wymagających odpowiedniej stymulacji, aby poprawnie funkcjonować w środowisku.

      Była to inicjatywa  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 pani Marzanny Senger, co w porozumieniu z dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą – panem Markiem Jankowskim i przy nieocenionym wsparciu sponsorów – przyjaciół szkoły zaowocowało imponującym efektem. Wśród instytucji i firm, które przyczyniły się do powstania sali są przede wszystkim Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, pan dr Andrzej Kunt oraz KSSSE w Kostrzynie nad Odrą oraz KKC Sp. z o.o. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

      Jedno z pomieszczeń szkolnych zostało wyremontowane do tego celu i wyposażone w niezbędny, nowoczesny sprzęt.

      Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Adresowane są m.in. do dzieci: z opóźnionym rozwojem fizycznym, z trudnościami z utrzymaniem równowagi, o obniżonym napięciu mięśniowym, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo – ruchowej, przejawiających niechęć do rysowania, brzydko piszących, mających trudności w orientacji w przestrzeni i schemacie ciała, przejawiających zaburzenia koncentracji uwagi i trudności w wykonywaniu dwóch lub więcej poleceń, mających zaburzenia pamięci wzrokowej i słuchowej, z zaburzeniami mowy, trudnościami w rozróżnianiu kształtów, kolorów, wycofujących się z zadań motorycznych, mających trudności z planowaniem ruchu, a także impulsywnych w zachowaniu, nadpobudliwych psychoruchowo albo lękliwych, z niską samooceną.

     • PRO ARTE 2021 - szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

     • Szkoła jest po to, by rozwijać i pielęgnować uczniowskie talenty. Właśnie z tego powodu 17 lutego odbyły się szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2021. Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wybrało laureatów, którzy uzyskali nominację do reprezentowania szkoły w kolejnych etapach konkursu. Występujący uczniowie doskonale się przygotowali, recytowane przez nich utwory były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Jury w składzie: p. Maja Siroń, p. Agnieszka Wojdak, p. Agata Żylewska, wyłoniło następujących zwycięzców:

      Z klas 1-3:

      I miejsce Natasza Torbiczuk z klasy 3a

      II miejsce Idalia Pawłowska z klasy 3a

      III miejsce Amelia Abrasowicz  z klasy 2a

      Wyróżnienia zdobyli: Nikola Matusewicz z 1b, Patrycja Staniszewska z 2d oraz Rozalia Biernacka z 3a.

      Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie gratulujemy pięknych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów!

     • Dzień Dinozaura w SP nr 4

     • 26 lutego 2021 r. obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła chętne dzieci do wysłuchania książki „Winnie i Dzień Dinozaura” Valerie Thomas i Korky Paul. Dzieci były bardzo zainteresowane i żywo reagowały na historie, które przeżywała czarownica Winnie.

      Na podstawie wysłuchanego opowiadania uczniowie tworzyli bardzo ciekawe i oryginalne prace plastyczne przedstawiające dinozaury.  Prace podziwiać można w czytelni.

      Dziękujemy wszystkim chętnym za udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne!

      Bibliotekarze

     • Podziękowanie Samorządu Uczniowskiego

     • Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji "I Ty możesz pomóc bezdomnym zwierzętom".

      26 lutego karma została przekazana do schroniska w Górzycy.

      Halina Kochanowska - opiekun SU

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w bibliotece szkolnej

     • W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego klasa II a  uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Dzieci zostały zapoznane z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Międzynarodowego Dnia języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego. Uczniowie czytali łamańce językowe. Wymowa niektórych słów sprawiała trudności, ale jeszcze więcej radości. Dzieci mierzyły się z różnymi powiedzeniami, m.in.:

      • Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą.
      • Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy.
      • Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
      • W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
      • Czy Tata czyta cytaty z Tacyta.

      Osoby, które najlepiej poradziły sobie z tymi zadaniami, otrzymały słodkie upominki.

      Pod koniec zajęć dzieci wypożyczyły książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz preferencjami.

      Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

      Bibliotekarze

     • Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów do udziału w kolejnym szkolnym konkursie MAM TALENT

     • Wiemy, że są w naszej szkole prawdziwe talenty. Zachęcamy do zaprezentowania się przed szkolną publicznością.

      Zgłoszenia proszę przesyłać do p. Kochanowskiej lub do wychowawcy, do 26 lutego.

      Nie wiemy jeszcze w jakiej formie będziemy mogli zorganizować pierwszy etap, być może on-line . O  wszystkim poinformujemy zainteresowanych.

      Halina Kochanowska- opiekun Samorządu Uczniowskiego

     • Bezdomne zwierzęta ze schroniska czekają na Twoją pomoc

     • Samorząd Uczniowski od kilku lat organizuje  w lutym  zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Górzycy. Również w tym roku pragniemy pomóc zwierzętom. Prosimy o przyłączenie się do akcji.

      Zbiórka trwa do końca lutego.

      Dary prosimy przynosić do sali 108.

      Halina Kochanowska- opiekun Samorządu Uczniowskiego