• Kadra pedagogiczna

    • dyrektor - Marzanna Senger

      

     wicedyrektor ds wychowawczych - Grażyna Szabłowska

     wicedyrektor ds dydaktycznych - Radosław Baszyński 

      

     kadra pedagogiczna:

     nauczyciel oddziału przedszkolnego: Kita Alicja, język angielski - Magdalena Andrearczyk, religia - Plewka Alicja

     nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Krawczyk Ewelina, Kochanowska Halina, Opara Bogumiła, Siroń Maja, Wojdak Agnieszka, Żylewska Agata, Pezowicz Agnieszka, Daria Fusiarz-Jankiewicz, Krystyna Wojciechowska, Alicja Wiśniowska- Słobodzian

     nauczyciele języka polskiego: Brzezińska Ilona, Klimaszewska Alina, Stanicka-Wojciechowska Dorota, Monika Makara, Joanna Rój, Magdalena Owsiańska, Dorota Komorowska

     nauczyciele języka angielskiego: Andrearczyk Magdalena, Cendrowska Ewelina, Pezowicz Agnieszka, Shtainke Viktoriia, Matkovska-Straus Vanda, Jaździewska Paulina

     nauczyciele języka niemieckiego: Chmielewska Anna, Jabłońska Paulina, Piotrowska Anna,

     nauczyciele historii: Szymańska Anna, Tarabuła Joanna, Jaździewska Paulina

     nauczyciele matematyki: Baszyński Radosław, Kujawa Małgorzata, Łukasiewicz Iwona, Ewa Zalewska, Jarosław Szydełko, Rój Joanna

     nauczyciele przyrody/biologii: Gąsiorowska Anna, Szeląg Aleksandra

     nauczyciel geografii: Gąsiorowska Anna

     nauczyciel fizyki: Baszyński Radosław, Sołtys Zdzisław

     nauczyciel chemii: Łukasiewicz Iwona

     nauczyciel muzyki: Młynarczak Sławomir

     nauczyciel plastyki: Joanna Chochulska

     nauczyciel techniki: Chochulska Joanna, Koźlińska Mirosława

     nauczyciele informatyki: Klimaszewska Alina, Kostowiecki Łukasz, Wiolleta Zwolińska

     nauczyciele wychowania fizycznego: Guźniczak Robert, Jaszcz Katarzyna, Kostowiecki Łukasz, Srokowska Krystyna, Wierzbicki Gracjan, Frieske Jarosław

     nauczyciele religii: Baczyński Tomasz, Frieske Jarosław, Plewka Alicja

     nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Opara Bogumiła

     nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: Szymańska Anna, Komorowska Dorota

     nauczyciel doradztwa zawodowego: Żylewska Agata

     nauczyciel wychowania do życia w rodzinie: Kochanowska Halina

     logopedzi: Brzezińska Ilona, Jabłońska Paulina, Kolasa Krystyna

     nauczyciel biblioteki: Senger Marzanna, Brzezińska Ilona, Alicja Wiśniowska-Słobodzian, Jolanta Pokora

     wychowawcy świetlicy: Brzezińska Ilona, Musielak Helena, Młynarczak Sławomir,  Alicja Wiśniowska-Słobodzian, Agnieszka Pezowicz, Kochanowska Halina, Gąsiorowska Anna, Pokora Jolanta, Chochulska Joanna

     nauczyciele wspomagający: Samborska Elżbieta, Skrzydlewska-Kucharczyk Małgorzata, Urbańska Agnieszka, Proszyk Ewa, Droździak Dagmara, Węgrzyn-Kukla Monika

     pedagog szkolny: Szabłowska Grażyna

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
   • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
    Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
    sp4kostrzyn.pl
   • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

    Adres do e-Doręczeń:
    AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
    Poland
  • Logowanie