• (Nie)zwykła matematyka II edycja

    • OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

      Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Temat: (Nie)zwykła matematyka II edycja

     Imię i nazwisko zespołu autorskiego:  Agnieszka Pabiniak, Izabela Pietrzak

     Rodzaj innowacji: dotyczy  obszaru  "mieszanego"

     Forma zajęć innowacyjnych: Zajęcia innowacyjne odbywać się będą ramach zajęć lekcyjnych.

     Adresaci innowacji: Uczniowie klas IV-VIII

     Nauczyciele prowadzący:  Iwona ŁukasiewiczJoanna Rój

     Data wprowadzenia innowacji: 4 września 2023 r.

     Data zakończenia innowacji: 31 maja 2024 r.

      

     Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 4 września 2023 roku do 31 maja 2024 roku podczas. W trakcie trwania innowacji uczniowie mają za zadanie realizację 15 zadań projektowych z 10 różnych modułów ujętych w regulaminie.

     Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w  regulaminie projektu. 

     Innowacja będzie prowadzona na lekcjach matematyki, zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

      

     Cele szczegółowe:

     • Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym.
     • Dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.
     • Swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym, rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników.
     • Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.
     • Zachęcanie do myślenia ekonomicznego.
     • Kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
     • Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy.
     • Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu.
     • Kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności.
     • Kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa.
     • Zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej 

      

     Innowacja składa się z 10 modułów:

     Moduł I: Z logiką na Ty

     Moduł II: Mistrz rachunków

     Moduł III: Matematyczne Kuchenne Rewolucje

     Moduł IV: Matematyka konstrukcyjna

     Moduł V: Matematyka pustej klasy

     Moduł VI: Matematyka i sztuka

     Moduł VII: Ćwiczymy nie tylko umysł czyli matematyka na sportowo

     Moduł VIII: Gram w matmę

     Moduł IX: Szkolny Bank Matematyczny

     Moduł X: Matematyczne święta niematematyczne

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
   • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
    Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
    sp4kostrzyn.pl
   • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

    Adres do e-Doręczeń:
    AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
    Poland
  • Logowanie