• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje o ustalonych w roku szkolnym 2020-2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

      • 12 października 2020 r. (poniedziałek)

      • 2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

      • 4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

      • 4 czerwca 2021 r.

      Ponadto dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest Dzień Edukacji Narodowej przypadający w środę 14 października oraz dni 25, 26, 27 maja (wtorek – czwartek), podczas których organizowany jest egzamin ósmoklasisty.

     • Kolejny sukces szczebla wojewódzkiego

     • Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczennicy SP nr 4. W Lubuskim Konkursie Recytatorskim PRO ARTE laureatką etapu wojewódzkiego została Natalia Dudziak (kl. 3d). Konkurs został rozstrzygnięty dopiero pod koniec czerwca (podczas zawieszenia zajęć) i dlatego informacja dotarła do nas z opóźnieniem, tym bardziej składamy Natalii szczere gratulacje.