• Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

     • W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W związku z tym, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które jest instytucją nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stworzyło m.in. interaktywny i trójjęzyczny: polsko-rosyjsko-angielski portal www.katynpromemoria.pl w ramach kampanii „Katyń Pro Memoria. Zapal światło pamięci”, aby rozpowszechniać w Polsce, jak i poza jej granicami, wiedzę o Katyniu.

       Poprzez kampanię CPRDiP pragnie także upamiętnić Ofiary Zbrodni, wśród których byli również nauczyciele. Portal www.katynpromemoria.pl umożliwia zapalenie symbolicznego znicza konkretnej Ofierze. Wierzymy także, że poprzez te materiały uda się zachęcić wielu z Państwa oraz Was, Drodzy Uczniowie,  do „odwiedzenia” Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu na portalu www.katynpromemoria.pl oraz zapalenia tam symbolicznego znicza. Jego zapalenie pozwala nie tylko oddać cześć spoczywającym w Katyniu, ale także – poprzez krótki biogram – poznać ich historię. Nasza szkoła upamiętni jedną z 4415 Ofiar, spośród  tych, spoczywających także w Charkowie, Miednoje, Bykowni i innych dotychczas nieustalonych miejscach pochówku.

      Jest nią Janina Lewandowska. Studiowała w konserwatorium. Ukończyła kurs radiotelegraficzny w Zegrzu, zdobyła uprawnienia pilota w Wyższej Szkoły Pilotażu w Poznaniu.

      Córka gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Podporucznik rezerwy.

      Cześć Jej pamięci!

      Marzanna Senger

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie

     • Przedstawiamy skróconą wersję procedury naszych działań.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które obowiązuje od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nasza szkoła będzie realizować zadania oświatowe opierając się na pracy zdalnej.

                      W związku z tym nauczyciele będą się kontaktować z Wami za pomocą e – dziennika LIBRUS, telefonicznie lub w formie papierowej (w przypadku uczniów, którzy mają problemy z dostępem do Internetu).

                     Nauczyciele pracują z Wami na zasadzie przekazywania różnego rodzaju materiałów (tekstowych, dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, video) według zasad, które ograniczyłyby nadmierne obciążenie pracą samodzielną. Ponadto planują Wam pracę na 20 – 25 minut i przekazują materiały według następującej zasady:

      • w klasach I – III  2 – 3 razy w tygodniu,
      • w klasach IV – VIII z j. polskiego i matematyki 3 – 4 razy w tygodniu, 
      • z j. angielskiego i niemieckiego  2 – 3 razy w tygodniu, 
      • z pozostałych przedmiotów  1 raz w tygodniu.

      Uczniowie, którzy dotychczas uczestniczyli w zajęciach dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych  (terapii logopedycznej, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych), w zajęciach edukacyjnych indywidualnych/w grupie oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania), mogą nadal liczyć na naszą pomoc. Inne zajęcia dodatkowe są zawieszone.

      Przed nami trudny czas i wyzwania, z którymi przyjdzie się nam razem zmierzyć. Liczymy na wzajemne wsparcie i wyrozumiałość. Bardzo ważna jest teraz nasza wspólna praca w tej nadzwyczajnej sytuacji.

     • Logowanie do systemu Librus

     • W związku z pojawiającymi się informacjami o problemach z logowaniem się do sytemu Librus w określonych godzinach, apelujemy do rodziców i uczniów, aby próbowali się zalogować do systemu chociaż raz dziennie o dowolnej porze. Prosimy również o informację zwrotną, jeśli uznacie Państwo, że uczniowie zostali zbytnio obciążeni pracą samodzielną.

      Swoje uwagi przekazujcie wychowawcom klas.

     • Apel do ósmoklasistów

     • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów

       

      Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,

      od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

      W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z:

       języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

       matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

       języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

      Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00.

      Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych.

      Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem. Rozwiązując zadania, możecie korzystać i z samej lektury, i ze swoich notatek lub książek, i z zasobów internetu. Pamiętajcie, żeby zawsze starać się zweryfikować, czy treść danej strony internetowej pochodzi ze źródła godnego zaufania. Możecie sprawdzić m.in. kto jest autorem tekstu; czy strona jest np. w domenie .gov albo .edu; czy strona jest aktualizowana; czy jest tworzona np. przez nauczyciela albo pracownika uniwersytetu (takie informacje często znajdziecie w zakładce „O nas” albo „Kim jesteśmy”).

      Nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie udzielić bezbłędnej odpowiedzi w każdym zadaniu.

      Czas powtórek przed egzaminem dopiero się rozpoczyna. Ważne, aby go dobrze wykorzystać.

      Te dni czasowego zawieszenia zajęć, które są przed nami, to bardzo dobra okazja, aby powtórzyć to, co już było; poćwiczyć to, co jeszcze sprawia Wam trochę kłopotów; przypomnieć sobie lektury; posłuchać i poczytać coś w języku obcym. Jeżeli macie taką możliwość – poproście rodzica albo nauczyciela, aby przeczytał Wasze odpowiedzi w zadaniach otwartych. Posłuchajcie, jakie uwagi Wam przekaże. I koniecznie codziennie trochę poruszajcie się – poćwiczcie w domu. Nie spędźcie całego dnia przed ekranem laptopa, komputera lub telefonu. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania odporności. Pamiętajcie o tym, aby dbać i o umysł, i o ciało!

       

      Z pozdrowieniami,

      Marcin Smolik

      dyrektor CKE

       

      Adres do zadań CKE

      https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

     • Apel do uczniów!

     • Drodzy uczniowie!

      Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć do samokształcenia, korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy oferowanych w internecie np. stronę epodreczniki.pl.

      Codziennie (nawet kilka razy) sprawdzajcie wiadomości w systemie Librus. Nauczyciele przekazują Wam zadania do wykonania. Uruchomiliśmy nowe możłiwości systemu, m.in. nauczyciele mają możliwość przesyłania plików o pojemności do 10 MB oraz tworzenia różnorodnych ankiet. 

      Ósmoklasiści!

      Przed Wami ważny egzamin. Wykorzystajcie dni wolne od zajęć dydaktycznych na przygotowania. Uzupełniajcie swoją wiedzę, czytajcie lektury, utrwalcie wiadomości i umiejętności głównie z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego.  Z nauczycielami i wychowawcami możecie się kontaktować za pomocą dziennika systemu Librus. W pracy samodzielnej wykorzystujcie różne źródła, w tym rekomendowaną przez MEN stronę: https://epodreczniki.pl.

      Marzanna Senger

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

     • Od 12 marca do 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że od 12 marca do 25 marca 2020r. (włącznie) zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W dniach 12 i 13 marca prowadzone będą działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej  www.gov.pl  - dokładny adres: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow).

      Należy postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie powinni pozostawać w domu i unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Należy systematycznie śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz odczytywać informacje przesyłane przez szkołę za pomocą poczty systemu Librus.

      Marzanna Senger

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

     • VII Konkurs dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU

     • 26 lutego br. odbyły się zawody szkolne VII Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU.  Czterech uczniów z naszej szkoły uzyskało co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia i zostało zakwalifikowanych do zawodów wojewódzkich.

      Osoby, które zakwalifikowały się do zawodów II stopnia:

      1. Hanna Malczewska (kl. 7e);
      2. Dorian Stokwiszewski (kl. 8c);
      3. Amelia Januszkiewicz (kl. 8a);
      4. Maja Nizińska (kl. 8c);

      Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu: Ilona Brzezińska.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • Eliminacje szkolne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE

     • Pod koniec lutego odbyły się eliminacje szkolne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020 w trzech kategoriach wiekowych. Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wybrało laureatów, którzy uzyskali nominację do reprezentowania szkoły w eliminacjach miejskich. Zdaniem oceniających, uczestników i przybyłych członków rodzin występujących osób było to prawdziwe święto poezji, a wykonawcy potwierdzili, że piękno słowa polskiego, piękno poezji jest im bardzo bliskie. Laureaci nominowani do etapu miejskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą to:

      1. Hanna Burzmińska 3B

      2. Amelia Abrasowicz 1A

      3. Natalia Dudziak 3D

      Wyróżnienie Fabian Baranowski 1C oraz Idalia Pawłowska 2A

      1. Bartosz Niedużak 5a

      2. Kalina Migdal 5d

      3. Marta Frieske 5d

      Wyróżnienie Łukasz Wawruszczak 5e oraz Amelia Pawluczuk 5a

      1. Agata Wiśniewska 6b

      2. Dorian Stokwiszewski 8c

      3. Wiktoria Stojanowska 8c

      Wyróżnienie Karolina Grzywacz 8c oraz Aleksandra Kosowska 8c

      Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia na konkursie miejskim!

      Koordynatorzy: Maja Siroń (kategoria wiekowa I – III), Alina Klimaszewska (kategoria wiekowa IV –V oraz VI –VIII)

     • Podsumowanie Powiatowej Spartakiady Młodzieży – pierwsze miejsce Szkoły Podstawowej nr 4

     • 20 lutego 2020 w siedzibie Starostwa Powiatowego w obecności wicestarosty Magdaleny Słomińskiej odbyło się podsumowanie Powiatowej Spartakiady Młodzieży za rok szkolny 2018/2019.

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła potwierdziła kolejny raz z rzędu swój prymat w powiecie gorzowskim. W łącznej klasyfikacji Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i młodsi) nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce. Na  sukces składa się udział i czołowe miejsca w zawodach dziewcząt i chłopców w grach zespołowych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka) i tenis stołowy. Klasyfikacja pierwszych trzech szkół przedstawia się następująco:

      I miejsce SP4 Kostrzyn 96 pkt

      II miejsce SP2 Witnica 88 pkt

      III miejsce SP Bogdaniec 43 pkt 

      W uroczystym podsumowaniu uczestniczyła dyrektor SP4 Pani Marzanna Senger oraz przedstawiciel nauczycieli wychowania fizycznego Robert Guźniczak.

      Gratulujemy uczniom reprezentującym w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży naszą szkołę. Składamy podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie uczniów do zawodów.