• Escape room na lekcjach chemii

    • „Escape room na lekcjach chemii”

      

     Innowacja pedagogiczna

      

     OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

      

     Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Autor: Iwona Łukasiewicz

     Temat: „Escape room na lekcjach chemii”

     Przedmiot: chemia

     Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna

     Forma zajęć innowacyjnych: Zajęcia innowacyjne odbywać się będą na lekcjach chemii

     Adresaci innowacji: uczniowie klasy 8e

     Data wprowadzenia innowacji: 3 października 2022 r.

     Data zakończenia innowacji: 31 maja 2023 r.

      
      

        Zazwyczaj chemia kojarzy się uczniom z trudnymi zaganieniami, zadaniami i obliczeniami. Poprzez wprowadzenie tej innowacji pokażę uczniom, że nauka chemii może być fascynującą przygodą, świetną rozrywką i doskonałą grą zespołową, w której ważna jest współpraca i wzajemna pomoc.

     Praca metodą escape room prowadzona będzie głównie na lekcjach powtórzeniowych.     Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie łamigłówek, tak aby uzyskać kolejne wskazówki, co pozwoli im przejść do ostatniego etapu, czyli otworzenia ostatniej skrzynki. Fabuła będzie dotyczyć określonej działu z chemii.

     Głównym zadaniem wprowadzonej innowacji jest zachęcanie i motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy oraz do prezentowania jej i wykorzystywania w sytuacjach              praktycznych.

      

     Cele szczegółowe:

         kształtowanie postaw kreatywności uczniów

        rozbudzanie ciekawości i zaangażowania

        rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

        szerzenie idei współpracy w grupie

        kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów

        poprawa jakości pracy szkoły

        unowocześnienie i uatrakcyjnienie metod pracy

        wyznaczenie nowych trendów w edukacji

        satysfakcja.

     Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metody escape room rozwijane będą takie kompetencje jak logiczne myślenie, spostrzegawczość, analizowanie i wyciąganie wniosków.

      Ewaluacja zajęć

      Po zakończeniu oraz w czasie realizowania innowacji będzie przeprowadzona ewaluacja. Badanie przeprowadzi nauczyciel przy pomocy obserwacji, testów, ankiet przeprowadzanych wśród uczniów. Ewaluacja końcowa będzie stanowiła informacje zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania tego typu innowacji w przyszłości. Pozwoli także dowiedzieć się, jakie realne postępy nastąpiły u uczestników zajęć. Z wynikami ewaluacji zostaną zapoznani uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna i dyrektor szkoły. Ewaluacji podlegać będą:

         stopień realizacji zaplanowanego programu innowacyjnego,

         skuteczność metod i form pracy,

         stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla jego uczestników,

         stopień zaangażowania wszystkich uczestników projektu.