• Kadra administracji

    • Dyrektor szkoły - Marzanna Senger

     Główna księgowa - Zofia Bednarek

     Kierownik administracyjno-gospodarczy - Mirosława Łukin

     Sekretarz - Marzena Kowalewska

     Intendent - Ewa Pawłowska