• Szkolny Klub Rummikub

    • OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

     Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Innowacja Pedagogiczna: Szkolny Klub Rummikub

     Cel innowacji: 

     Innowacja „Szkolny Klub Rummikub” jest propozycją cyklu zajęć pozalekcyjnych i działań rozwijających w szerszym stopniu umiejętności i zainteresowania matematyczne u uczniów klasy 4-8. Zajęcia mają na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z matematyką w czasie zabawy, logicznego myślenia oraz współpracy w grupie wśród uczniów szkoły podstawowej.

     Forma zajęć innowacyjnych: Zajęcia innowacyjne odbywać się będą 2h w tygodniu po zajęciach lekcyjnych.

     Opiekunowie: Nauczyciele Matematyki: Iwona Łukasiewicz, Joanna Rój. 

     Data wprowadzenia innowacji: 5 lutego 2024 r.

     Data zakończenia innowacji: 31 maja 2024 r. z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

     I. Założenia programowe

     Cel główny:

     • rozbudzenie zainteresowań matematycznych uczniów;
     • kształtowanie logicznego myślenia;
     • motywowanie do twórczych działań;
     • pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów;
     • zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy;

     Cele szczegółowe:

     • popularyzacja matematyki wśród uczniów;
     • poznanie gry matematycznej jako możliwości nauki przez zabawę;
     • nabycie umiejętności pokonywania trudności:
     • poznanie aplikacji oraz serwisów internetowych umożliwiających rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych;
     • doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu;
     • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zespole;
     • kształtowanie twórczej postawy, samodzielności i odpowiedzialności za wynik swojej pracy;
     • nauczanie dobrej organizacji pracy;
     • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości;
     • wyrabianie nawyków sprawdzania i korygowania popełnianych błędów.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
   • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
    Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
    sp4kostrzyn.pl
   • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

    Adres do e-Doręczeń:
    AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
    Poland
  • Logowanie