• Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2020-2021

    • SAMORZĄD UCZNIOWSKI TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE

     Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/21 reprezentowany jest przez prezydium w składzie:

     Lena Zając -   przewodnicząca

     oraz członkowie: Katarzyna Kołodziejska, Oliwia Raczyńska, Damian Stańczak, Igor Tadla

      

     Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Halina Kochanowska.

      

     Poczet sztandarowy reprezentują; Natan Bławat, Zofia Charkot Hanna Malczewska, Piotr Pulkowski, Aleksandra Ząbek i  Julia Pawluczuk.

      

     CELE DZIAŁALNOŚCI:

      

     • Włączanie uczniów do współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej
     • Kształtowanie umiejętności organizacyjnych i rozwijanie samodzielności
     • Wzbogacanie tradycji szkoły
     • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i uczenie się odpowiedzialności
     • Udział w akcjach charytatywnych

     CAŁY ROK:

     • Przygotowywanie informacji o aktualnych działaniach SU  w gablocie SU oraz na stronie internetową szkoły.
     • Prowadzenie apeli
     • Zebrania samorządu i przedstawicieli klas
     • Pomoc przy organizacji konkursów
     • Zachęcanie do wolontariatu
     • Wrzesień
     • Prowadzenie apelu rozpoczynającego rok szkolny 2020/21 z udziałem pierwszoklasistów i grupy zerowej.
     • Organizacja kampanii wyborczej.
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
     • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU.
     • Konkurs plastyczny: Kosz pełen jesiennych skarbów.
     • Dzień Chłopaka- wybory Mistera szkoły.

     Październik 

     • Dzień Edukacji Narodowej. Wykonanie laurek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły.

     Listopad

     • Obchody Narodowego Dnia Niepodległości- gazetka okolicznościowa.
     • Lubimy misie - plakat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
     • Konkurs na najładniejszy wiersz  Mój przyjaciel Pluszowy Miś.

     Grudzień

     • Akcja  Szkoła pełna Mikołajów. Integracja społeczności szkolnej - zachęcenie uczniów do założenia mikołajowych czapek.
     • Akcja charytatywna  I Ty możesz pomóc - zbiórka darów materialnych na rzecz potrzebujących.
     • Życzenia świąteczne dla uczniów, pracowników szkoły oraz pensjonariuszy Domu Seniora.

     Styczeń

     • Ogłoszenie konkursu Mam talent. 
     • Prowadzenie apelu nt. Bezpieczne ferie.

     Luty

     • Zbiórka karmy dla zwierząt.
     • Wizyta w schronisku dla zwierząt i przekazanie zebranej karmy.
     • Eliminacje do konkursu Mam talent.

     Marzec

     • Dzień Kobiet - gazetka tematyczna z życzeniami dla kobiet.
     • Piękne włosy ozdobą każdej dziewczyny - konkurs  młodych fryzjerów.
     • 21 marca - zachęcenie uczniów do przyjścia do szkoły w zielonym stroju.
     • Najpiękniejszy wiosenny bukiet - konkurs.
     • Finał IV szkolnego konkursu  Mam talent.

     Kwiecień

     • Kartka dla seniora- przygotowanie kartek świątecznych, które zostaną przekazane pensjonariuszom Domu Seniora.
     • Życzenia świąteczne dla uczniów i pracowników szkoły.
     • Światowy Dzień Zdrowia- propagowanie zdrowego trybu życia- plakaty.

     Maj

     • Majowe święta- gazetka okolicznościowa.
     • Pomoc przy organizacji festynu szkolnego.
     • Konkurs fotograficzny Ja i moja Mama.
     • Wybory do SU- I tura.

     Czerwiec

     • II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
     • Podsumowanie pracy SU.
     • Apel na zakończenie roku szkolnego 2020/21, przekazanie obowiązków nowej przewodniczącej.