Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  01.09.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Aktualizacja danych

  01.09.2015 Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  We wtorek, 1 września, o godz. 9.00, rozpoczniemy uroczystym apelem rok szkolny 2015-2016. Prosimy uczniów, aby przybyli do szkoły 10-15 minut przed rozpoczęciem apelu i zgodnie ze wskazówkami wychowawców ustawili się klasami na placu przed budynkiem szkolnym.

  W przypadku deszczowej pogody apel zostanie zorganizowany w dużej sali gimnastycznej.

 • Plan lekcji opublikowany

  Informujemy, że w menu po lewej stronie, w zakładce "Plan lekcji", został opublikowany plan lekcji obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016.
   

 • Wyprawka szkolna 2015/16

  W 2015 r. zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV.

  Pomoc przyznaje się na wniosek rodzica (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka ) lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodzica. Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczał uczeń.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność,  wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie, zdarzenia losowe);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

  W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Rodziny nie spełniające kryterium dochodowego a wykazujące uzasadnienie indywidualnej sytuacji życiowej także mogą skorzystać z dofinansowania.

  Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń. W przypadku uczniów z rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia wysokości dochodów.

  Refundacja kosztów na zakup podręczników w przypadku uczniów klas III wynosi 225,00 zł. Rodzic przedstawia do rozliczenia wydatków na zakup podręczników fakturę VAT lub rachunek, paragon czy oświadczenie o zakupie.

  Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników można pobrać w sekretariacie szkoły.

 • Informacja o obiadach

  W zakładce "Stołówka szkolna" została zamieszczona informacja o zasadach przyjmowania wpłat na obiady wydawane w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2015-2016.

 • Sklepik szkolny do wynajęcia

  Szkoła Podstawowa nr 4 informuje o możliwości wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015-2016

  Informujemy, że w zakładce „Dokumenty SP nr 4” został opublikowany szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015-2016.

 • Czwórbój lekkoatletyczny - finał wojewódzki

  25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym. Zawodniczki wzięły udział w czterech konkurencjach: bieg na 60 m. , skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na dystansie 600 m. Wyniki z każdej konkurencji zostały przeliczone na punkty. Reprezentacja naszej szkoły dużą przewagą punktów odniosła zwycięstwo. Mistrzynie powiatu awansowały do finału wojewódzkiego w Słubicach, który odbył się  28 maja.

  Do zawodów finałowych stawiło się 12 zespołów. Nasze dziewczęta bardzo ambitnie walczyły w każdej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągnęły:

  • w rzutach piłeczką palantową: 44 m. rzut Izy Borowskiej
  • 4,35 m. w skoku w dal Zuzi Kopeć,    
  • 9,08 s. Wiktorii Wieczorek w biegu na 60 m.

  Wyniki z biegu na 600 m. okazały się stosunkowo słabsze od konkurentek, co zadecydowało o zajęciu 5 miejsca.

  Skład reprezentacji: I. Borowska, Z. Kopeć, W. Wieczorek, Paula Głębocka, oraz Ewa Rozenblut (kl.V), i Ania Borowska (kl. IV).

   Krystyna Srokowska

 • Wycieczka zerówek do straży pożarnej i skansenu pszczelarskiego

  Dnia 1 i 2 czerwca 2015r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą. Po przybyciu na miejsce, dzieci serdecznie przywitali panowie strażacy, którzy chętnie oprowadzili i zapoznali naszych małych przedszkolaków ze swoją pracą. Dużo radości sprawił dzieciom pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków. Jednak największą atrakcją było strącanie pachołków wodą lecącą z węża strażackiego. Dzieci zwiedziły również pomieszczenia, w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach.

  Dzięki wizycie w straży pożarnej przedszkolaki dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, jak zachować się w czasie pożaru oraz jakim sprzętem w swojej pracy posługują się strażacy. Wracając do szkoły dzieci z zachwytem opowiadały o swoich „strażackich przeżyciach”. 

  W czerwcu dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedziły także skansen pszczelarski  na oś. Warniki. Właściciele skansenu opowiedzieli dzieciom wiele ciekawostek o życiu pszczół. Przedszkolaki poznały budowę ula i zobaczyły jak się zmieniła na przestrzeni lat. Poznały również budowę pszczoły oraz etapy jej życia. Dowiedzieliśmy się także o sposobie produkcji miodu oraz świeczek z wosku pszczelego. Każde z dzieci dostało w prezencie małą figurkę woskową. Gospodarze przygotowali ognisko przy którym mogliśmy upiec kiełbaski i zaśpiewać piosenki. Słodkim podsumowaniem spotkania była degustacja różnych rodzajów miodu.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  Aleksandra Wagner, Agata Żylewska, Wioleta Szaniawska, Elżbieta Pencak

 • Finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

  21 maja w Kargowej odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte 2015. Naszą szkołę, a zarazem miasto Kostrzyn nad Odrą,  reprezentowali w dwóch kategoriach wiekowych: Pola Wolska z klasy 1a oraz Filip Ogorzałek z klasy 5d.  Ogromnym sukcesem i wyróżnieniem było już samo dotarcie uczniów SP4 (po eliminacjach miejskich i powiatowych) do szczebla wojewódzkiego konkursu. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników decyzją Rady Artystycznej Pola Wolska została Laureatem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.  Serdecznie gratulujemy sukcesu Poli, Filipowi, ich rodzicom oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu.

  W albumie fotograficznym zamieściliśmy zdjęcia naszych finalistów.

 • Finał Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” z udziałem naszych reprezentantów

  22 maja w  Kostrzyński Centrum Kultury odbyły się finałowe przesłuchania do kolejnej XXXVIII edycji  Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”. Finalistami z naszej szkoły zostali następujący uczniowie: Wiktoria Urbanowicz kl.1a, Pola Wolska kl.1a, Kaja Gniecioszek kl.1c, Julia Wachowiak kl.2b, Amelia Januszkiewicz kl.3d, Konrad Nowak kl.4d, Kajetan Januszkiewicz kl.6d, Sara Bojaruniec 6c, Martyna Zarzecka 6a. Serdecznie gratulujemy  zwycięzcom i życzymy udanego występu 31 maja (niedziela) o godz. 17.00 w amfiteatrze. Publiczność koncertu finałowego będzie miała prawo do  wyboru laureata  Super Lizaka 2015.

  Małgorzata Gabrukiewicz

 • Możliwość zakupu używanych podręczników

  W środę, 24 czerwca, będzie możliwość sprzedaży lub zakupu używanych podręczników. Na trzeciej godzinie lekcyjnej uczniowie klas piątych będą sprzedawać podręczniki uczniom klas czwartych. Na czwartej godzinie lekcyjnej uczniowie klas szóstych będą sprzedawać podręczniki uczniom klas piątych. Kiermasz zostanie zorganizowany na małej sali gimnastycznej.

  Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej wychowawcy klas trzecich zorganizują sprzedaż podręczników dla drugoklasistów. Sprzedaż będzie odbywała się w salach lekcyjnych.

  Przypominamy, że przyszłoroczne klasy pierwsze, drugie i czwarte będą miały wypożyczone przez szkołę podręczniki do przedmiotów obowiązkowych, a zatem nie ma potrzeby ich zakupu.

 • Konkurs „MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO” rozstrzygnięty

  W listopadzie (28.11.2014 r.), rozpoczął się etapowy konkurs z języka angielskiego dla klas piątych i szóstych. Do konkursu zgłosiło się ponad dwudziestu uczniów naszej szkoły.

  Raz w miesiącu uczniowie borykali się z zadaniami testowymi. Testy składały się z różnych zadań dotyczących różnych umiejętności- gramatyka, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem itd. Punkty za każdy etap były dodawane.  Ostatecznie, w kwietniu 2015 r., zdobyte punkty zostały dodane co pozwoliło wyłonić Mistrza Języka Angielskiego naszej szkoły- ucznia z największą ilością zdobytych punktów.

  Dziękuję uczniom, którzy pomimo wielu swych obowiązków, sprostali konkursowi i do końca uczestniczyli w nim. Należy także tutaj podkreślić, iż ci uczniowie, którzy przeszli wszystkie etapy, ostatecznie zdobyli punkty na wysokim poziomie. Gratuluję !

  Uczestnicy wszystkich klas, tj piątych i szóstych, pisali te same testy.

  Mistrzem Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, rok szkolny 2014/2015, została Wiktoria Wieczorek, zdobywając 95,2 % wszystkich możliwych punktów.

  Pozostali uczniowie, którzy dotarli do końcowego etapu konkursu to ( kolejność przypadkowa): Kopeć Zuzanna, Komar Agata, Sądej Hanna, Szymczyk Anna, Ławońska Marcelina, Głębocka Paula, Wiśniewska Anna, Śliwa Weronika, Wiśniewska Wiktoria, Kail Aleksandra. Wszyscy uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomem oraz upominkiem rzeczowym.

  JESZCZE RAZ GRATULUJĘ WSPANIAŁYCH WYNIKÓW, A ZATEM I WSPANIAŁEJ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ WYTRWAŁOŚCI.

  Życzę dalszych sukcesów w nauce.

  Organizator: Edyta Napierała

 • Festyn i przegląd twórczości teatralnej w albumie fotograficznym

 • Festyn i przegląd twórczości teatralnej za nami

  W piątek,22 maja, organizowaliśmy tradycyjny już festyn szkolny i przegląd twórczości teatralnej. Dzięki zaangażowaniu rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przyjaznych szkole firm i instytucji, na wszystkich gości czekało wiele atrakcji.

  Pierwsi swoje talenty związane ze sztuką teatralną zaprezentowali uczniowie klas 2b, 3a, 3b i 3d. W ramach „Przeglądu twórczości aktorskiej uczniów” mogliśmy obejrzeć spektakle: „Kukułka”, „Śpiąca królewna”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, „Czerwone kapturki”. Licznie zebrana publiczność, oprócz gry aktorskiej i oprawy muzycznej, została przeniesiona w świat baśni za sprawą robiącej niesamowite wrażenie scenografii i bajecznych strojów osób występujących na scenie (aby sprawdzić, zajrzyj do galerii zdjęć).

  O godzinie 15.30 zaczęły zapełniać się gośćmi tereny wokół budynku szkoły – rozpoczynał się festyn.  Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie szkoły, a prowadzący oprawę muzyczną sprawił, że wielu uczniów, a także część rodziców, bawiła się do końca, czyli do godz. 19.30.  Długie kolejki ustawiły się do stoisk z małą gastronomią oraz do stoiska pod tajemniczą nazwą "Szkolny arsenał rozmaitości". Nauczyciele zaprosili uczniów i ich rodziców do udziału w konkursach sportowych, plastycznych oraz zabaw z dzieciństwa rodziców, zorganizowali także stoiska: naukowe, twórczości dziecięcej, plastyczne, promujące naukę języków obcych oraz kiermasz książek. Wiele osób z zainteresowaniem odwiedziło stanowiska Straży Pożarnej i Policji. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy na dmuchanych zamkach.

  Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy za rok. Przeżyjmy to jeszcze raz - kliknij tu, aby obejrzeć galerię zdjęć.

 • Wyniki konkursu Kangur Matematyczny – 11 wyróżnień

  19 marca 2015 odbyła się kolejna edycja tego konkursu. Z naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania zadań 107 uczniów.

  Oto uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienie:

  Wyniki dla kategorii: Żaczek - klasa 2 szkoły podstawowej - CHARKOT ZOFIA 78,75, PRZYBYLSKI TYMOTEUSZ 70,00, BARYŁO DOMINIK 68,50, MADZIAK KUBA 63,75, ZABEK ALEKSANDRA 63,75, MIGDAL OLAF 53,75

  Wyniki dla kategorii: Maluch - klasa 4 szkoły podstawowej - KOLASA MARCIN 98,75, SUĆKO MARCEL 87,50, TADLA PATRYK 85,00

  Wyniki dla kategorii: Beniamin - klasa 5 szkoły podstawowej - DEREN ADAM 109,50

  Wyniki dla kategorii: Beniamin - klasa 6 szkoły podstawowej - SZYMCZYK ANNA 90,00

  Gratulujemy uczniom wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom!

  Koordynator konkursu Barbara Waliszek

 • Konkursy Przyrodnicze z okazji Dnia Ziemi

  Z okazji Dnia Ziemi odbyły się w naszej szkole konkursy przyrodnicze dla uczniów klas IV i V. W kwietniu 21 uczniów klas piątych wykazało się wiedzą w konkursie pt. „Polskie Parki Narodowe”. Zwyciężyła zdobywając maksymalną ilość punktów uczennica klasy Va Iga Tarabuła, drugie miejsce zajęli Aleksandra Kail i Dominik Filuś z klasy Vb, a trzecie Kordian Fechner z klasy Vb.

  W maju 27 uczniów klas czwartych brało udział w polsko-angielskim Konkursie Ekologicznym. Zwycięzcami zostali: pierwsze miejsce zajęła Nikola Nadbrzeżna z klasy IVc, drugie miejsce Kornelia Kondracka z klasy IVd, a trzecie miejsce zajęli Nikola Bareja i Fabian Gera z klasy IVb.

  Wszyscy uczestnicy konkursów wykazali się dużą znajomością zagadnień dotyczących przyrody. Gratulujemy!

  Konkursy przygotowały, przeprowadziły i oceniły nauczycielki przyrody: Elżbieta Nawrocka, Ewa Proszyk i Małgorzata Kujawa oraz pani Edyta Napierała (nauczycielka języka angielskiego).

 • Program Nauka-Sport-Przyszłość - podsumowanie ligi koszykarskiej

  Już po raz ostatni koszykarki z naszej szkoły wzięły udział w meczach ligowych Mini Basket Liga z programu Nauka-Sport-Przyszłość w Kłodawie 9.05.2015r.

  W programie wzięło udział 15 drużyn dziewcząt z Gorzowa, miejscowości powiatu gorzowskiego, a także z województwa zachodniopomorskiego. Czas szkolenia obejmował treningi szkoleniowe, udział w grach i zabawach z elementami koszykówki oraz mecze ligowe. Trzyletni program szkolenia zakończony będzie podczas wakacji obozem sportowym w Gościmiu.

  Nasze zawodniczki miały też okazję bliżej poznać i kibicować koszykarkom AZSPWSZ Gorzów prowadzone przez trenera D.Maciejewskiego, który jest koordynatorem programu.

  Na zakończenie ligi wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy AZSPWSZ, a wyróżniające nagrody. Z naszego zespołu zostały wyróżnione Zuzia Kopeć i Iza Borowska. Po podliczeniu punktów z wszystkich rozegranych meczów ostatecznie nasza drużyna uplasowała się na 5 miejscu. Skład drużyny: Zuzia Kopeć, Iza Borowska, Agata Komar, Klaudia Szulc, Paulina Nowak, Ewa Rozenblut, Milena Nowicka, Ola Helm, Hania Sądej, Amelia Pieczykolan, Ola Kail, Gabrysia Bojanowska, Ola Pieczonka oraz z SP-2 Wiktoria Skierska.

  Więcej informacji na stronie www.azspwszgorzow.pl.

  Opiekun: Krystyna Srokowska

 • 12 i 19 maja nauczyciele zapraszają rodziców na konsultacje

  Konsultacje rodziców klas IV-VI z nauczycielami SP4 odbędą się w następujących terminach: 

  - 12 maja (wtorek) w godz. 16.30-18.00 – konsultacje z nauczycielami j. polskiego, matematyki, przyrody, zajęć komputerowych, etyki,

  - 19 maja (wtorek) w godz. 16.30-18.00 – konsultacje z nauczycielami języków obcych, historii, plastyki, muzyki, religii, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, z pedagogiem i logopedami.

  Zapraszamy.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ, im. WOJSK OCHRONY POGRANICZA
  ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
  Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
  sp4kostrzyn.pl

Galeria zdjęć