SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ, im. WOJSK OCHRONY POGRANICZA
 
Strona główna
   
 • Aktualizacja danych

  01.09.2014 Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Plan lekcji na stronie internetowej

  Informujemy, że w menu po lewej stronie została uaktywniona zakładka "Plan lekcji". Po kliknięciu jest wyświetlany plan obowiązujący od 1 września 2014 roku.

   

 • Aktualizacja danych

  29.08.2014 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

  Informujemy, że apel rozpoczynający rok szkolny 2014-2015 odbędzie się w poniedziałek, 1 września, o godz. 9:00, na placu przed budynkiem szkoły.

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA – wnioski do 5 września

  Informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania  zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 5 września br.

 • Wyprawka szkolna 2014 - informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje program pomocy uczniom w 2014 r.  – „Wyprawka szkolna”. Program dotyczy uczniów klas II, III i VI oraz  uczniów niepełnosprawnych wszystkich klas ( słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją, z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie występuje jedna z niepełnosprawności wymienionych wcześniej – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2014/2015).

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom, gdzie kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na jednego członka w gospodarstwie domowym.

  O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby spoza kryterium dochodowego, gdzie występują problemy losowe (np. długotrwała choroba członka rodziny, niepełnosprawność w rodzinie,  problem alkoholowy) i wielodzietność.

  Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty: 225 zł w klasach II i III oraz 325 zł w klasach VI i dla uczniów niepełnosprawnych klas IV – VI. W związku z tym należy przy zakupie podręczników prosić o fakturę VAT lub rachunek imienny, ponieważ ten dowód zakupu podręczników będzie podstawą zwrotu poniesionych kosztów – jednak nie wyżej, niż to określono w ustawie. Ponadto każdy rodzic uprawniony do tej formy pomocy będzie zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do Dyrektora oraz dołączyć wszystkie zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny (zaświadczenie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub oświadczenia dotyczące problemów losowych.

  Kwestionariusze wniosków o zwrot kosztów zakupu podręczników są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4. Wnioski prosimy składać u pani sekretarz Marzeny Kowalewskiej. 

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4

   

 • Informacja o zestawie podręczników na rok szkolny 2014-2015

  Zestaw podręczników na rok szkolny 2014-2015 dla przyszłorocznych klas 2-6 oraz oddziałów przedszkolnych został opublikowany 18 czerwca br. Jest dostępny w zakładce "Dokumenty SP nr 4". Aby wyświetlić w przeglądarce aktualną wersję zestawu należy odświeżyć stronę (np. przyciskiem F5).

   W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi finansowania zakupu podręczników, cały zestaw dla przyszłorocznych klas pierwszych zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

  W zestawie nastąpiła korekta dotycząca ćwiczeń z języka niemieckiego dla klas pierwszych z dodatkowym językiem obcym. Ponieważ podręcznik zawiera odpowiednią dla ucznia liczbę zadań, prosimy nie kupować dodatkowych ćwiczeń.

   

 • Wyniki zbiórki makulatury w SP 4 za rok 2013/2014

  Zakończyliśmy zbiórkę makulatury (ok. 10 ton) z następującymi wynikami:  najlepsze klasy:  IId  – 1600,8 kg, VIa – 1353,5 kg, Ia  – 1076,7 kg, Vd  – 1026,8 kg, Id  – 938,4 kg, IIIb – 675,2 kg, Ic - 586,2 kg, Ie – 288,8 kg, Vc – 286,4 kg, IIc - 251,5 kg najlepsi zbieracze: Niewiarowska Olga VIa - 1264,5 kg, Stary Patrik Ia - 1050,3 kg, Januszkiewicz Amelia IId-883,7 kg, Januszkiewicz Kajetan Vd - 882,3 kg, Ciesielski Franciszek Id - 797,5 kg, Wąsiel Hubert IId - 346,4 kg, Stojanowska Wiktoria IIc - 243,6 kg, Rogowski Jeremi IId - 242,6 kg, Pulkowski Piotr Ic - 235,9 kg, Sorol Wiktoria Iii - 230,9 kg, Adamczewski Konrad Ie - 229,6 kg, Zawadzka Tatiana Ic – 214,5 kg,  Pokora Daria Vc - 196,6 kg, Hachlica Damian IIIb - 189 kg, Nowak Paulina IVd - 112 kg. Decyzją Rady Rodziców wyróżnieni zostaną uczniowie i klasy , które zebrały najwięcej makulatury. I tak indywidualnie: I miejsce – Olga Niewiarowska VIa – 1264,5 kg, II miejsce – Patryk Stary Ia -1050,3 kg, III miejsce – Amelia Januszkiewicz II d – 883,7 kg. Natomiast w rankingu klas zwyciężyła klasa I d z wynikiem 1600,8 kg. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, natomiast uczniowie gry dydaktyczne. Organizatorzy: nauczyciele przyrody. 

   

 • CAŁOROCZNE PODSUMOWANIE AKCJI ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

  W maju zakończyliśmy zbiórkę nakrętek dla Damiana Barana z Kostrzyna, dla którego potrzebna była kwota 8000 zł na zakup skutera elektrycznego. Dzięki temu urządzeniu Damian może teraz dużo bardziej samodzielnie się poruszać. W  tym roku szkolnym uczniowie wraz z całym personelem szkolnym 2013/2014 przekazaliśmy dla Damiana Barana  941,00 kg  plastikowych nakrętek.

  Po realizacji celu jakim było zebranie środków na pomoc dla Damiana, Galeria Askana

  a tym samym nasza szkoła zachęca do dalszej zbiórki nakrętek, które uczniowie będą mogli przynieść już we wrześniu.

  Chcemy pomóc dwóm bliźniaczkom: Agatce i Natalce Melka z Wielenia w zakupie urządzenia do reedukacji chodu. Koszt takiego urządzenia wynosi ok. 30 000 zł. Dziewczynki urodziły się 7 października2005 roku. Obie od urodzenia chorują na Mózgowe Porażenie Dziecięce (postać spastyczna czterokończynowa), co się objawia dużym napięciem mięśniowym. Cierpią też na niedowidzenie. Agatka ma ogromny problem ze zginaniem kolan w trakcie stawiania kroków przy pomocy trójnogów. Natalia nie utrzymuje się w pozycji pionowej bez pomocy drugiej osoby. Wielką pomocą w rehabilitacji byłoby urządzenie do reedukacji chodu (stelaż z uprzężą i bieżnią). Kolejne 600,00 kg przekazaliśmy już dla bliźniaczek.

  W  tym roku szkolnym uczniowie wraz z całym personelem szkolnym  zebrali  1 tonę  541,00 kg plastikowych nakrętek. Po wakacjach wznowimy tę akcję na nowo.

  Koordynator akcji Elżbieta Samborska

   

 • Dzień Sportu Szkolnego

  W poniedziałek 23.06.2014 r. organizowaliśmy w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego dla klas IV-VI. Klasy IV rozegrały mecze systemem "każdy z każdym" w 4 ognie i ostatecznie po zaciętej walce i niewielkiej różnicy punktów pierwsze miejsce zajęła klasa IVc, 2 miejsce IVd, 3 miejsce IVa i czwarte miejsce IVb. Klasy V i VI rozegrały mecze zespołów mieszanych 3 dz. + 2 chł. w koszykówkę i w piłkę nożną 3 chł. + 2 dz. W koszykówce 1 miejsce zajęła klasa Va, 2 miejsce Vb, 3 miejsce Vd i 4 miejsce Vc. W piłce nożnej 1 miejsce Vd, 2 miejsce Va, 3 miejsce Vb i 4 miejsce Vc. Klasy VI grały tym samym systemem zajmując miejsca: - koszykówka: 1 miejsce VIc, 2 miejsce VIb, 3 miejsce VIa i 4 miejsce VId. -piłka nożna: 1 miejsce VIc, 2 miejsce VIb, 3 miejsce VId i 4 miejsce VIa. Organizatorem zawodów był zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

   

 • Konkurs ortograficzny dla klas trzecich

  Dnia 16 czerwca 2014 roku w SP 4 w Kostrzynie nad Odrą odbył się konkurs ortograficzny dla klas trzecich. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na poprawność ortograficzną i językową, a zarazem wyłonienie „MISTRZÓW ORTOGRAFII”.  Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce -  Kornelia Kondracka z klasy III d – 59 pkt / 61 pkt, II miejsce -  Zuzanna Dziadosz, Szymon Niegłos z klasy III c – 58 pkt/61 pkt, III miejsce -  Konrad Nowak z klasy III d – 57 pkt / 61 pkt.

   

 • Myślibórz- Zielona Szkoła 2014

  W dniach od 11 – 13 czerwca 2014 r. uczniowie z klas: II „a”, III „a”, III „b”, III „c” i III „d” ze Szkoły Podstawowej nr  4 w Kostrzynie nad Odrą przebywali na trzydniowym wyjeździe zwanym „Zieloną Szkołą”. Miejscem pobytu był Ośrodek Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, położony nad największym jeziorem Pojezierza Myśliborskiego. Ta forma wypoczynku połączona z nauką była najlepszą okazją do poznania tego, co nas otacza, rozwijała aktywność poznawczą i twórczą, a także dała możliwość uczenia się poza murami szkoły  i wśród innego środowiska.

  Do wyjazdu śródrocznego przygotowywałyśmy zarówno rodziców, jak i dzieci dużo wcześniej. Na wspólnych spotkaniach klasowych omawialiśmy program zielonej szkoły, dostosowany do środowiska okolicy oraz warunków, jakimi dysponuje ośrodek wczasowy. Uczniowie wyjeżdżający zabrali ze sobą zeszyty i przybory szkolne. Zajęcia odbywały się w terenie, uczniowie poznawali historię i zabytki miasta Myśliborza. Obejrzeli ratusz z XVIII w., fragmenty obwarowań miejskich z XIV w., zwiedzili muzeum i byli w sanktuarium. Każdy dzień wypełniony był po „brzegi”. Dzieci pełniły dyżury w jadalni, dbały o czystość swoich pokoi, sporządzały notatki, integrowały się poprzez gry i zabawy, a także codziennie chodziły na basen kryty. Jedną z większych atrakcji była przejażdżka statkiem po jeziorze, podczas której uczniowie obserwowali florę i faunę tutejszej okolicy.

  Podczas pobytu uczniowie wykazali się samodzielnością, rozwagą i  starali się pokonać barierę rozstania z rodzicami. Wspólne konkursy, dyskoteka i spotkanie przy ognisku wspaniale integrowały zespoły klasowe.  Cieszymy się bardzo, że dzieci mogły przeżyć niezapomniane dla nich chwile. Nasza wspólna praca, nas – nauczycielek, tutejszych pracowników, jak i dzieci spowodowała, że wszyscy byliśmy dla siebie jak jedna wielka rodzina. Zapraszamy do galerii zdjęć.

  Wychowawczynie klas: Mirosława Cybulska, Danuta Bogusz, Halina Kochanowska, Małgorzata Gabrukiewicz, Elżbieta Wierzbicka

   

 • 25 czerwca (w środę) odbędzie się kiermasz książek

  Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej  sprzedaż używanych podręczników organizują wychowawcy klasy 1-3. Uczniowie klas 4-5 sprzedają podręczniki na małej sali gimnastycznej: - na trzeciej godzinie lekcyjnej klasy czwarte sprzedają podręczniki klasom trzecim;  - na czwartej godzinie lekcyjnej klasy piąte sprzedają podręczniki klasom czwartym.

   

 • Nowości w albumie fotograficznym

  Wyniki konkursu dla klas czwartych „Moja szkoła” – grafiki wykonane w programie Paint. Konkurs odbył się 10 czerwca. Klasyfikacja uczniów: Milena Nowicka z klasy 4a oraz Dominik Filuś z 4b (I miejsce),  Aleksandra Kail z klasy 4b (II miejsce)  oraz Paula Wójcik z 4a (III miejsce). Organizator konkursu: Alina Klimaszewska

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki i Ojca - 28 maja – organizatorzy Ewa Wojciechowska, Maja Siroń.

  Uczniowie klas III zdali na szóstkę egzamin z pomocy przedmedycznej. Zajęcia organizowane przez panią Bogumiłę Oparę.

   

 • Uczniowie klas III zdali na szóstkę egzamin z pomocy przedmedycznej

  „Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety potrafił udzielać pierwszej  pomocy, rocznie ocaliłoby to milion ludzi.”

  W celu wyposażenia uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, uczniowie klas I-III i dzieci z klas”0” z zainteresowaniem i z zaangażowaniem uczestniczyli w-zajęciach związanych z pierwszą pomocą:- czym jest, jakie czynności zaliczają się do pomocy przedmedycznej, nauczyli się sprawdzać bezpieczeństwo, udrażniać drogi oddechowe, sprawdzać oddech, wykonywać telefon na pogotowie z uwzględnieniem rodzaju i kolejności przekazywanych podczas połączenia informacji oraz jak wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Podsumowaniem tych zajęć był konkurs dla klas trzecich, jako sprawdzenie stopnia opanowania udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wykazywali się wiedzą zdobytą na zajęciach z pomocy przedmedycznej w połączeniu z zawodami sportowymi, rapowaniem tekstu na temat pierwszej pomocy oraz uzupełniali. Klasyfikacja: Im.-kl.3b, IIm.-kl.3d, IIIm.-kl-3a, IVm-kl.3c. Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny mały człowiek, który może pomóc ratować życie, jako dorosły członek społeczeństwa, na pewno będzie wiedział, co robić, żeby w razie zagrożenia uratować to co najcenniejsze- życie. Zapraszamy do galerii zdjęć.

  Organizator zajęć: Bogumiła Opara.

   

 • Informacja o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów

  W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią na poziomie średniej województwa lubuskiego, wyższą od średniej okręgu (woj. lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) i nieznacznie niższą od średniej krajowej. Wyniki są następujące: średnia SP nr 4 - 25,5 (stanin 5 – średni), średnia kraju - 25,8;  średnia okręgu – 25,2; średnia województwa - 25,5. 

   

 • Uczniowie z ,,Czwórki” w Lubuskim Sejmiku Dziecięcym w Zielonej Górze

  2 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Gorze rozpoczął obrady II Lubuski Sejmik Dziecięcy. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą została wybrana jako jedna z dwóch szkół powiatu gorzowskiego do reprezentowania powiatu gorzowskiego.

  W Sejmiku Dziecięcym zasiadło 30 ,,radnych dziecięcych” reprezentujących 30 zaproszonych szkół z województwa lubuskiego. Przedstawicielami kostrzyńskiej ,,Czwórki” byli uczniowie klas szóstych: Klaudia Bieszcz, Patryk Górecki i Jakub Konieczyński. Opiekunem grupy była pani Zofia Szudera. Przybyłych uczniów powitał przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego pan Tomasz Możejko. Tematem przewodnim posiedzenia było dziesięciolecie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. W ramach spotkania przybliżono uczniom zasady funkcjonowania Samorządu Województwa Lubuskiego oraz możliwość wspierania inicjatyw edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obradach wzięli udział radni – przedstawiciele szkół. Radnym z naszej szkoły został uczeń kl. VIb Jakub Konieczyński. 30 młodych radnych otrzymało brawa za ciekawe pomysły promujące nasze województwo. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego podziękował wszystkim uczniom i ich opiekunom. Uczniowie otrzymali upominki i wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń. II Lubuski Sejmik Dziecięcy został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

  Kliknj, aby zobaczyć zdjęcia naszej delegacji.

 • VII turniej Mini Basket Liga

  W sobotę tj. 07.06.2014 już po raz siódmy, nasze najmłodsze koszykarki z klas IV i V wzięły udział w turnieju w ramach programu Nauka - Sport - Przyszłość. Turniej odbył się w Gorzowie Wielkopolskim na Nadwarciańskim bulwarze wschodnim na otwartym powietrzu. Zawodniczki przyjechały z 11 okolicznych miejscowości oraz 2 zespoły miejscowe z Gorzowa z SP 20 i SP 13.

  Po raz pierwszy dziewczynki rozegrały mecze między sobą, jako drużyny reprezentujące swoją szkołę. Zespoły zostały podzielone na 2 grupy grając systemem "każdy z każdym". Nasze koszykarki weszły do finałowych rozgrywek z II miejsca i wiedziały, że w finale trzeba zmobilizować siły mimo dużego zmęczenia z powodu wysokiej temperatury. Najtrudniejszy mecz był z drużyną z Mieszkowic zakończony remisem, dlatego sędzia podyktował dogrywkę i w kilku minutach Zuzia Kopeć zdobyła 4 punkty, które dały zwycięstwo naszej drużynie.

  I miejsce w rywalizacji na tak wysokim poziomie sprawiło wielką radość naszym najmłodszym koszykarkom. Dziewczynki otrzymały upominki z rąk trenera J. Kopaczewskiego. Cały zespół został powołany na obóz sportowy w Gościmiu w dn. 28.06-06.07.2014. W turnieju wzięły udział: Zuzia Kopeć, Klaudia Szulc, Agata Komar, Iza Borowska, Hania Sądej, Gabrysia Bojanowska, Milena Nowicka i Wiktoria Skierska z SP 2.

  Trener drużyny: Krystyna Srokowska

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Konkurs czytelniczy „Pięknego czytania”

  Z okazji „Dni Oświaty Książki i Prasy” dnia 10 czerwca w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy  dla klas II i III. W konkursie udział wzięło 24 uczniów. Uczniowie czytali znaną im książkę p.t. „Karolcia” Marii Kruger. Jury oceniało poprawność, interpunkcję i płynność czytania. W klasach drugich I miejsce zdobyła Martyna Roman z kl. II b, II miejsce – Basia Suska z kl. II c, III miejsce zdobyli: Mikołaj Hipsz z kl. II d oraz Sandra Stolarek z kl. II a. W klasach trzecich I miejsce zdobyli: Piotr Baszyński z kl. III b oraz Agata Ożycz z kl. III c, II miejsce – Mateusz Dawidziak z kl. III d,     III miejsce – Dagmara Buraczewska z kl. III a. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe. Konkurs przeprowadzili nauczyciele biblioteki: M. Piwowarczyk i E. Proszyk.

   

 • Konkurs piosenki o „Złoty lizak”

  Dnia 01-06-14 w amfiteatrze zaprezentowali się finaliści konkursu o „Złoty lizak”. Główną nagrodę zdobyła uczennica kl. VI b Wiktoria Chojnacka, wyróżnienia zdobyły również uczennice naszej szkoły – Martyna Zarzecka z kl.V a oraz Julia Wachowiak z kl.I b. Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym, finalistom oraz wszystkim uczniom i uczennicom, którzy brali udział w konkursie.

  Organizatorzy:   w kl. O – III p. Ewa Kotlińska, w kl. IV-VI p. Ewa Wojciechowska

   

strona: